Pozvání na přednášku 1.3. 2017

30.01.2017 00:00

První březnový den (středa 1.3.2017, 9.00-11.00 hod.) se bude konat přednáška ,,Ochrana obyvatel při vzniku mimořádné události“ (požární ochrana, ukrytí obyvatel, evakuace obyvatel atd.). Lektorovat bude Josef Théra – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč. Více informací u  koordinátora SP.