Uskutečněné akce 2017

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Uskutečněné akce 2016

10. 8. 2016 Život kosmonauta na oběžné dráze

Další ze série přednášek v rámci Letní školy seniorů měla název: Život kosmonauta na oběžné dráze“. Přednášející Ing. Tomáš Přibyl více než třicítku účastníků seznámil s tématem velice příjemnou formou.  

27. 7. 2016 Uzel na paměti

Druhý seminář v rámci Letní školy seniorů, se konal na konci července. S tématem seznámila Jana Vejsadová více než padesátku posluchačů.

13. 7. 2016 Aby stáří nebolelo

Téměř v polovině července proběhla velice zajímavá přednáška v rámci Letní školy seniorů Kraje Vysočina 2016. Lektorka Iva Georgievová, seznámila více než 60 posluchačů s přírodními prostředky, které pomohou zlepšit zravotní problémy. Rady vycházely z principů Ayurvedy a života našich předků, kteří...

1. 6. 2016 Možnosti paliativní péče

Hned první červencový den proběhl workshop na téma Možnosti paliativní péče. Paliativní péče zahrnuje péči o nemocné, u nichž již byly vyčerpány možnosti léčit vlastní závažné onemocnění, ale léčba i péče jsou zaměřeny na zmírnění příznaků nemoci. Svým charakterem jde o péči interdisciplinární....

24.5. 2016 Dědické a darovací právo

Na konci května návštěvníky SeniorPointu seznámily pracovnice Občanské poradny Třebíč s informacemi týkající se dědického a darovacího práva. Účastníky semináře především informovaly o změnách, které v této problematice přinesl nový občanský zákoník.

11. 5. 2016 Senior jako oběť trestného činu

Další ze série přednášek v rámci SeniorAkademie v SeniorPointu proběhla ve spolupráci s Probační a mediační službou Třebíč. Přednášela PaedDr. et Mgr. Jaroslavy Auerové, týkající se hlavně trestných činů páchaných na seniorech, zaujala více než 40 posluchačů, kteří ji nakonec za cenné informace...

13. 4. 2016 Moudrost mluví a maluje

V polovině dubna proběhl velice úspěný program - Moudrost mluví a maluje, v rámci projektu Etika hrou, který navázal na též úspěšnou přednášku z února (Emoční inteligence). Celkem se účastnilo 43 lidí, kteří si se blíže seznámili s arteterapií. Arteterapie je metoda, kdy pomocí výtvarného projevu...

11. 4. 2016 Bezpečně doma i venku!

První z přednášek v rámci SeniorAkademie v SeniorPointu proběhla ve spolupráci s Městskou policií Třebíč. Bc. Lucie Šerková nejdříve podala základní informace týkající se městské policie - seznámení s prací strážníků, jejich pravomocí, organizační struktura městské policie,...

4.-6. 4. 2016 Leptání na sklo

Na začátku dubna se účastnice dalšího z rukodělných kurzů seznámily, pod vedením paní Ludmily Bušové, s technikou leptání skla. Pomocí této techniky si mohly ozdobit různé lahvičky a jiné sklěněné dekorační předměty.

8.-10. 3. 2016 Veselý velikonoční věneček

Také před Velikonocemi navštívila SeniorPoint lektorka výtvarných kurzů Renáta Dohnalová, která účastnicím kurzu předvedla tvorbu jednoduchých věnců, které si seniorky vytvořily dle svého vkusu.
1 | 2 >>

Uskutečněné akce 2017