1. 6. 2016 Možnosti paliativní péče

1. 6. 2016 Možnosti paliativní péče

Hned první červencový den proběhl workshop na téma Možnosti paliativní péče. Paliativní péče zahrnuje péči o nemocné, u nichž již byly vyčerpány možnosti léčit vlastní závažné onemocnění, ale léčba i péče jsou zaměřeny na zmírnění příznaků nemoci. Svým charakterem jde o péči interdisciplinární. Obsahuje přístup bio-psycho-sociálně-spirituální. Rozhodující je pojetí kvality života, a proto se na léčebném plánu podílí i pacient a jeho rodina. Přednášející, prim. MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., blíže vysvětlil co to paliativní péče je, a posluchači měli možnost svěřit se se svými zkušenostmi s péčí o své blízké.

Fotogalerie: 1. 6. 2016 Možnosti paliativní péče